Esquire Man 2018

Ocenění ESQUIRE MAN uděluje na popud čtenářského hlasování redakce časopisu Esquire. Na následujících stránkách vám v pěti kategoriích představujeme muže známé i méně známé, kteří si podle nás tuto cenu zaslouží.

Kandidáti jsou rozdělení do pěti kategorií:

  • 1. sport

  • 2. fashion
  • 3. byznys
  • 4. art
  • 
5. do 30 let

Akademici budou vybírat vítěze každé kategorie, čtenáři pak hlasováním rozhodují o absolutním vítězi pro letošní rok.

Hlasovat můžete od 1. srpna do 30. října 2018. Hlasovat můžete v každé kategorii vždy jednou, celkem tedy můžete hlasovat pětkrát.

Každý, kdo hlasuje, se automaticky účastní soutěže o skvělé ceny.

Kdo je ESQUIRE MAN?

Slušný k druhým = ale ne tak, že by se na něm mohlo dříví štípat.

Aktivní ve svém soukromém i profesním životě = není to zaměstnanec bezhlavě vykonávající příkazy druhých nebo tzv. podpantoflák.

Odpovědný za svá rozhodnutí a za své činy = dobře ví, že každá akce vyvolá reakci, a je připraven přijmout ji, ať už je jakákoli.

Svobodný a samostatný = svobodný ve svém rozhodování, k němuž nepotřebuje žádné autority.

Statečný = nemusí se chovat zrovna jako superman, ale umí se stavět k problémům čelem.

Čestný = drží slovo a za tím, co řekne, si stojí; nikdy vás nepodrazí, pokud vás o tom nebude předem informovat.

Rovný = drží se věty krále Miroslava:
„Před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj.“

Rozený lídr = má přirozenou autoritu, lidé se k němu obracejí s důvěrou, pravidelně si ho volí do čela kolektivu.